Καταναγκαστική τάση
29 Ιουλίου 2019
Το σύνδρομο της Στοκχόλμης
30 Ιουλίου 2019

Ένας άνθρωπος…

Ένα άτομο που έχει κακοποιηθεί στην παιδική του ηλικία χρειάζεται να αλλάξει εσωτερικά, αντικαθιστώντας το συναίσθημα ότι είναι ένα θύμα κακοποίησης, που τυχαίνει να είναι και άνθρωπος, με το συναίσθημα ότι είναι ένας άνθρωπος που έτυχε να υποστεί κακοποίηση.

Frawley – O’ Dea