Φροντίζω
12 Ιουλίου 2019
Γιατί;
12 Ιουλίου 2019

Αγάπη σημαίνει να φροντίζει κανείς στην πράξη για τη καλυτέρευση της ζωής και την ανάπτυξη του άλλου

Αγάπη σημαίνει να φροντίζει κανείς στην πράξη 
για τη καλυτέρευση της ζωής και την ανάπτυξη του άλλου.

Irvin D. Yalom