Τι είναι ένα σύμπτωμα;
22 Δεκεμβρίου 2019
Να ικανοποιούμαστε από ό,τι μας ευχαριστεί, να βρίσκουμε ικανοποίηση σε ό,τι μας ευχαριστεί
23 Δεκεμβρίου 2019

Αυτά που λέμε, που κάνουμε, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση, αυτά που αισθανόμαστε, έχουν σχέση με το “τώρα”;

Το άτομο… αιχμάλωτο ενός παλιού πόνου

λέει πράγματα που δεν έχουν σχέση,

κάνει πράγματα που δεν έχουν αποτέλεσμα,

αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει μία κατάσταση,

και υπομένει τρομερά αισθήματα που δεν έχουν σχέση με το παρόν.

Harvey Jackins