Το Ύψιστο Κάλεσμα της Γυναίκας
3 Οκτωβρίου 2021
Ένα παιδί
8 Οκτωβρίου 2021

Αυτό που κάνεις κάνει τη διαφορά, αλλά πρέπει να αποφασίσεις το είδος της διαφοράς που θέλεις να κάνεις

Αυτό που κάνεις κάνει τη διαφορά, αλλά πρέπει να αποφασίσεις το είδος της διαφοράς που θέλεις να κάνεις

Jane Goodall

Ευχαριστώ: https://www.facebook.com/FansofAnimalRights/photos/a.538503886210188/4589670747760128/