Ας βουτήξουμε βαθιά
27 Ιουνίου 2019
Το τραύμα επιδρά στον τρόπο που σχετιζόμαστε
29 Ιουνίου 2019

Είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας, για την αλήθεια μας, για τις πράξεις μας που υποστηρίζουν την αξία της αλήθειας μας