Δημιουργώ σε ό,τι υπάρχει, εκστασιάζομαι από το πραγματικό
18 Μαΐου 2019
“…Ο γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει”
20 Μαΐου 2019

Ειρήνη

“Ειρήνη δεν είναι η απουσία πολέμου: είναι μια αρετή, μια νοητική κατάσταση, μια διάθεση για καλοσύνη […] και δικαιοσύνη .” 

Σπινόζα