Λόγια αγάπης που μπορείτε να πείτε στο παιδί σας
8 Ιανουαρίου 2018
Το παιδί δημιουργεί
8 Ιανουαρίου 2018

Η ηγεσία είναι ζήτημα σοφίας, αξιοπιστίας, ανθρωπιάς, θάρρους και αυστηρότητας

Η ηγεσία είναι ζήτημα σοφίας, αξιοπιστίας, ανθρωπιάς, θάρρους και αυστηρότητας.

Ένας ηγέτης πρέπει να διαθέτει αυτές τις πέντε αρετές.

Η σοφία ενέχει την ικανότητα του σχεδιασμού και του να ξέρεις πότε πρέπει να αλλάξεις δραστικά.

Η αξιοπιστία σημαίνει αγάπη και συμπόνια για τους ανθρώπους και επίγνωση του μόχθου τους.

Θάρρος σημαίνει να αρπάζεις χωρίς δισταγμό τις ευκαιρίες που θα σου εξασφαλίσουν τη νίκη.

Και αυστηρότητα σημαίνει να εδραιώνεις την πειθαρχία στους άλλους με αυστηρά όρια.

Η στήριξη αποκλειστικά και μόνο στη σοφία καταλήγει στην απείθεια.

Η άσκηση αποκλειστικά και μόνον της ανθρωπιάς καταλήγει στην αδυναμία.

Η εμμονή στην αξιοπιστία καταλήγει στην ανοησία.

Η εξάρτηση αποκλειστικά και μόνο από τη δύναμη και το θάρρος καταλήγει στη σκληρότητα.

Όταν κάποιος έχει και τις πέντε αρετές ταυτόχρονα, και η καθεμία λειτουργεί σωστά, τότε μπορεί να γίνει ηγέτης.

SUN TZU, Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, Οξυ