Ευλογημένες οι καρδιές…
15 Μαρτίου 2018
Η ενοχή…
15 Μαρτίου 2018

Η αποδοχή του εαυτού οδηγεί στη χαρά

Το φάντασμα που στοιχειώνει τους θλιμμένους, δεν είναι αυτό που ήταν οι ίδιοι στο παρελθόν, αλλά αυτό που θα μπορούσαν να είχαν γίνει, εξυπηρετώντας μια προσδοκία. Η άρνηση να δεχτούμε τον εαυτό μας όπως είναι, μας οδηγεί στη θλίψη.

Michael Xavier