Ένα παιδί
8 Οκτωβρίου 2021
Δώρα ζωής οι άνθρωποι
18 Οκτωβρίου 2021

Η επικοινωνία είναι ένα ταξίδι

Το πως επικοινωνούμε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το πως ακούμε, επίσης. Το μήνυμα που μεταδίδουμε, το περιεχόμενο του, ο τρόπος που το επικοινωνούμε.

Κάθε μήνυμα εμπεριέχει και ένα άλλο μήνυμα, το οποίο δεν είναι φανερό πάντα. Ούτε σε μας που το εκφράζουμε, πόσο μάλλον στον άλλον άνθρωπο.

Το μήνυμα που μεταδίδουμε ποια εικόνα δημιουργεί στον άλλον, άραγε; Επικοινωνούμε το νόημα με τρόπο που τον αγγίζει; Προκαλεί τη συνεργασία του ή την αντίστασή του; Βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του; Οδηγεί σε επίλυση συγκρούσεων; Βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του; Μειώνει τον φόβο του; Η δράση στην οποία τον καθοδηγούμε αναπτύσσει τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές του; Μεταδίδουμε μια θετική εικόνα για τον άλλον άνθρωπο μέσα από το μήνυμά μας;

Όταν ακούμε, ανάγκες, φαντασιώσεις και επιθυμίες έρχονται στην επιφάνεια. Επηρεάζουν την αντίληψή μας, την κρίση μας. Ανάγκες που έχουν μείνει ανικανοποίητες, επιθυμίες να νιώσουμε ό,τι νιώσαμε, φαντασιώσεις που εμπλουτίζουν την πραγματικότητά μας ή της αφαιρούν.

Όταν ακούμε, η εικόνα που δημιουργούμε για τον εαυτό μας επηρεάζεται από την ανάγκη μας να νιώσουμε αποδοχή. Ο φόβος μήπως μας απορρίψουν δημιουργεί άμυνες. Η τάση για συνεργασία επηρεάζεται από την αντίστασή μας.

Προσπαθώντας να καταλάβουμε τους φόβους μας, νιώθουμε το μήνυμα του άλλου ανθρώπου και πως μας αναπτύσσει αυτό. Μιλώντας ζεστά στον εαυτό μας, νιώθουμε τη ζεστασιά του μηνύματος που θέλει να μας μεταδώσει ο άλλος άνθρωπος με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Τον τόσο διαφορετικό από το δικό μας.

Το να μιλάμε με τρόπο που ο άλλος εκτιμά τον εαυτό του στα λόγια μας θέλει πολλή προσπάθεια. Το να ακούμε με τρόπο που ο άλλος να θέλει να μας μιλήσει, θέλει να ανατρέψουμε δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο μυαλό μας.

Η επικοινωνία είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που μας οδηγεί στον άλλον. Η γοητεία της είναι το άγνωστο που καλούμε να εξερευνήσουμε. Μαζί με τον άλλον άνθρωπο. Κάθε προσπάθεια για επικοινωνία μας ανοίγει στον είναι μας. Κάθε επιθυμία για σύνδεση μας κάνει καλύτερους, κάνει καλύτερο τον κόσμο μας, μια που είμαστε μέρος αυτού του κόσμου.

Αγγελική Μπολουδάκη