Γυναίκα γίνεσαι
15 Ιανουαρίου 2018
Αλλαγή
16 Ιανουαρίου 2018

Η οικειότητα

Μποροῦμε να δώσουμε μόνο αὐτό που μπορεῖ
ἕνας μέσα του να δεχτεῖ σαν μουσική και να το ἀγαπήσει.

Το χέρι που γράφει, Θανάσης Λάμπρου, Εκδόσεις Περισπωμένη

 

Ευχαριστώ: www.facebook.com/evalioumi67