Επιθυμία;
23 Ιανουαρίου 2018
Άσε το παιδί…
23 Ιανουαρίου 2018

Όλα τα γεγονότα της ζωής μας ευλογία είναι

Μάθετε να είστε σε επαφή με τη σιωπή, συμφιλιωμένοι με τον εαυτό σας και να γνωρίζετε ότι όλα στη ζωή έχουν ένα σκοπό. Δεν υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχουν συμπτώσεις, όλα τα γεγονότα είναι ευλογίες που μας δόθηκαν για να μάθουμε από αυτά.

Elisabeth Kubler-Ross