Συντροφικότητα και αυτονομία
30 Αυγούστου 2018
Καλοί τρόποι είναι η συμφιλίωση
2 Σεπτεμβρίου 2018

Μην εξιδανικεύεις, να εκτιμάς

Ποτέ μην εξιδανικεύεις τους άλλους. Δεν θα ανταποκριθούν ποτέ στις προσδοκίες σου.

Λεό Μπουσκάλια