Ένταση ή ηρεμία
26 Φεβρουαρίου 2018
Συμφιλίωση με τη μοναχικότητα
26 Φεβρουαρίου 2018

Οι αντιλήψεις για την οικογένεια επηρεάζονται από τα βιώματά σας

Μπορεί η λέξη «οικογένεια» να σας δημιουργεί την τρυφερή και μελαγχολική ζεστασιά ενός παρελθόντος ή να σας θυμίζει τη δύναμη των σχέσεων εκείνων στις οποίες οφείλετε την επιτυχία σας, μια ελπίδα, ίσως και κάτι για το οποίο λυπάστε. Μπορεί η λέξη αυτή να είναι για σας συνώνυμη με κάτι που έχετε απωθήσει μέσα σας, ίσως κάποιες ευθύνες που σας συνθλίβουν, ή ένα μεγάλο βάρος στην καρδιά.
Όλα αυτά επηρεάζουν τις αντιλήψεις σας για το τι είναι οικογένεια και τη συμπεριφορά σας στην τωρινή σας οικογένεια.

Françoise Dolto