Η αμυγδαλιά άνθισε
1 Μαρτίου 2018
Τραύμα στη δέσμευση
2 Μαρτίου 2018

Οι πραγματικοί φίλοι διευκολύνουν την πορεία σου

Οι πραγματικοί φίλοι είναι σαν τους στύλους στο δρόμο. Δεν κάνουν πιο σύντομη την απόσταση, διευκολύνουν όμως την πορεία σου.

 Antonia Gravina

Ευχαριστώ: https://www.facebook.com/OgniGiorno.net/