Στις ζωή μου λειτουργώ έχοντας επίγνωση της ταυτότητάς μου ή μήπως εξαρτητικά;
22 Φεβρουαρίου 2018
Άφησε τον εαυτό σου να ζήσεις όπως θέλεις
22 Φεβρουαρίου 2018

Ο κόσμος γίνεται ουσιαστικός

Ο κόσμος θα μπορούσε να μας προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα, αν έχουμε μάτια για να δούμε ακόμα και τα πιο μικρά, καρδιά για να αγαπάμε και χέρια για να συγκρατούμε ό,τι αγαπάμε.

Romano Battaglia