Κάθε άνθρωπος που συναντάς
6 Οκτωβρίου 2018
Αφήνω με αγάπη
7 Οκτωβρίου 2018

Ο τρόπος που σκεπτόμαστε επηρεάζει τα συναισθήματά μας

Σήμερα ήταν η χειρότερη μέρα που υπήρξε

και μην προσπαθήσεις να με πείσεις ότι 

υπάρχει κάτι καλό σε κάθε ημέρα

γιατί, όταν κοιτάξεις πιο προσεκτικά, 

αυτός ο κόσμος είναι αρκετά κακός 

ακόμα και αν

κάποια καλοσύνη λάμπει κάπου κάπου 

η ευτυχία και η ικανοποίηση δεν διαρκούν

Και δεν είναι αλήθεια ότι

όλα είναι στο μυαλό και την καρδιά

γιατί

Η αληθινή ευτυχία μπορεί να βρεθεί

μόνο όταν το περιβάλλον είναι καλό

δεν είναι αλήθεια ότι το καλό υπάρχει

Είμαι σίγουρη πως θα συμφωνήσεις ότι

την πραγματικότητα

διαμορφώνει 

η συμπεριφορά μου

είναι όλα πέρα από τον έλεγχο μου 

και δεν θα με ακούσεις ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια να πω ότι

Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα

Τώρα διαβάστε το από το τέλος προς την αρχή και δείτε τι νιώθω αληθινά για τη μέρα μου

Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα

και δεν θα με ακούσεις ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια να πω ότι

είναι όλα πέρα από τον έλεγχό μου.

Η συμπεριφορά μου διαμορφώνει την πραγματικότητα.

Είμαι σίγουρη πως θα συμφωνήσεις ότι

δεν είναι αλήθεια ότι το καλό υπάρχει

μόνο όταν το περιβάλλον είναι καλό.

Η αληθινή ευτυχία μπορεί να βρεθεί

γιατί όλα είναι στο μυαλό και στην καρδιά

και δεν είναι αλήθεια ότι η ευτυχία και η ικανοποίηση δεν διαρκούν.

Κάποια καλοσύνη λάμπει κάπου – κάπου

ακόμα κι αν ο κόσμος είναι αρκετά κακός.

Γιατί, αν κοιτάξεις πιο προσεκτικά,

υπάρχει κάτι καλό σε κάθε ημέρα

και μην προσπαθήσεις να με πείσεις ότι

σήμερα ήταν η χειρότερη μέρα που υπήρξε.

 

Today was the absolute worst day ever
And don’t try to convince me that
There’s something good in every day
Because, when you take a closer look,
This world is a pretty evil place.
Even if
Some goodness does shine through once in a while
Satisfaction and happiness don’t last.
And it’s not true that
It’s all in the mind and heart
Because
True happiness can be attained
Only if one’s surroundings are good
It’s not true that good exists
I’m sure you can agree that
The reality
Creates
My attitude
It’s all beyond my control
And you’ll never in a million years hear me say
Today was a very good day

Now read it from bottom to top, the other way, And see what I really feel about my day.

Chanie Gorkin