Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου αληθινά
25 Μαρτίου 2018
Συναισθηματικά ασφαλής
26 Μαρτίου 2018

…στην Ελλάδα οφείλομε τα φώτα μας, τις επιστήμες, τις τέχνες και όλες τις αρετές μας…

“… Υπερασπιστείτε την Ελλάδα, διότι σ’ αυτή οφείλομε τα φώτα μας, τις επιστήμες, τις τέχνες και όλες τις αρετές μας…”

Φ. Νίτσε

Ευχαριστώ: Γιόλα Αργυροπούλου-Παπαδοπούλου