Μόνο ένα πράγμα είναι δικό μας…
28 Ιανουαρίου 2020
“Ζώντας με Κατάθλιψη” ταινία μικρού μήκους της Katarzyna Napiórkowska
30 Ιανουαρίου 2020

Ταξίδι σημαίνει ο κάθε δρόμος να σε πηγαίνει στην άκρη του εαυτού σου

Ταξίδι σημαίνει ο κάθε δρόμος
να σε πηγαίνει στην άκρη του εαυτού σου.

Μαλβίνα Κάραλη