Τη μέρα που η γυναίκα θα μπορέσει να ερωτευτεί με τη δύναμή της
21 Ιουνίου 2019
Η χαρά είναι επιλογή
24 Ιουνίου 2019

Το πάθος του να μην σαγηνευτείς

Εάν η σαγήνη είναι ένα πάθος ή ένα πεπρωμένο, τις περισσότερες φορές υπερισχύει το αντίστροφο πάθος: το πάθος του να μην σαγηνευτείς.

Παλεύουμε να οχυρωθούμε στην αλήθεια μας, παλεύουμε ενάντια σ’ αυτό που θέλει να μας σαγηνεύσει.

Αρνούμαστε να σαγηνεύσουμε φοβούμενοι μήπως τυχόν σαγηνευτούμε.
Κάθε μέσο ενδείκνυται προκειμένου να διαφύγει κανείς.

Από το να σαγηνεύεις ασταμάτητα τον άλλο προκειμένου να μη σαγηνευτείς ο ίδιος μέχρι το να προσποιείσαι ότι έχεις σαγηνευτεί προκειμένου να εμποδίσεις οποιαδήποτε σαγήνη.

 Jean Baudrillard, Περί σαγήνης, Εξάντας