Η εντολή “δεν θα τα καταφέρω” γίνεται εντολή “θα τα καταφέρω”
15 Οκτωβρίου 2020
Όταν σκέφτεσαι θετικά για σένα, κάθε συναίσθημα που νιώθεις εμπεριέχει εκτίμηση για σένα
19 Οκτωβρίου 2020

Όταν απαντάμε σε ένα ερώτημά μας, η απάντηση μπορεί να αμφισβητήσει πεποιθήσεις που είχαν αποτελέσει την ασφάλειά μας, κάτι που ανατρέπει απόψεις που είχαμε για τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας

Πολύ λίγοι πραγματικά αναζητούν γνώση σε αυτόν τον κόσμο… Αντιθέτως, προσπαθούν να στύψουν από το άγνωστο τις απαντήσεις που έχουν ήδη διαμορφώσει στο μυαλό τους — δικαιολογίες, επιβεβαιώσεις, μορφές παρηγοριάς χωρίς τις οποίες δεν μπορούν να συνεχίσουν. Το να ρωτάς πραγματικά είναι να ανοίξεις την πόρτα στον ανεμοστρόβιλο. Η απάντηση μπορεί να εξουδετερώσει* την ερώτηση και τον ερωτηθέντα.

– Ανν Ράις

 

* εξουδετερώσει: Αυτό που πιθανά εννοεί η Anne Rice είναι ότι όταν απαντάμε σε ένα ερώτημά μας, μπορεί η απάντηση να αμφισβητήσει πεποιθήσεις που είχαν αποτελέσει την ασφάλειά μας, κάτι που εξουδετερώνει απόψεις που είχαμε για τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας.

 

Very few beings really seek knowledge in this world…On the contrary, they try to wring from the unknown the answers they have already shaped in their own minds — justifications, confirmations, forms of consolation without which they can’t go on. To really ask is to open the door to the whirlwind. The answer may annihilate the question and the questioner.

-Anne Rice