Να δίνεις την ψυχή σου
13 Φεβρουαρίου 2018
Τι θαρρείς…
13 Φεβρουαρίου 2018

Σχέση ελευθερίας

Καμιά ανθρώπινη σχέση δεν θα έπρεπε να εξυπηρετεί έναν προκαταβολικό σκοπό. Κάθε σχέση πρέπει να είναι μια απελευθερωτική σχέση με το «σκοπό» να εξελίσσεται.

Follet