Μερικές από τις οποίες συνέβησαν και στην πραγματικότητα…
15 Μαΐου 2020
Και χωρίζουμε σε φως και σκοτάδι το Ένα
17 Μαΐου 2020

Τίποτα δε φεύγει μέχρι να μας διδάξει αυτό που χρειάζεται να μάθουμε

Τίποτα δε φεύγει μέχρι να μας διδάξει αυτό που χρειάζεται να μάθουμε.

Pema Chodron