Αλλά ας προσπαθήσουμε…
27 Μαΐου 2020
Γαλήνη αισθανόμαστε…
30 Μαΐου 2020

Κανείς δεν έγινε ποτέ φτωχός δίνοντας

Κανείς δεν έγινε ποτέ φτωχός από γενναιοδωρία προς τους άλλους.

Anne Frank

Ευχαριστώ: https://www.facebook.com/TheDancingWords2013/