Οδηγώντας κάθε χαρακτηριστικό μας με σύνεση και σοφία
18 Δεκεμβρίου 2020
Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στην ώρα του και θα είναι ευλογημένο
30 Δεκεμβρίου 2020

Τι είναι εκείνο;

Τόποι και χρόνοι

-τι είν’ εκείνο
μέσα μου που συναντά τους πάντες, πάντα και παντού,

και

νιώθω
σα
στο
σπίτι;

Φιγούρες, χρώματα, πυκνότητες, οσμές

-τι είν’ εκείνο μέσα μου που επικοινωνεί μαζί τους;

Walt Whitman

Ευχαριστώ: https://www.facebook.com/photo?fbid=1722865547887910&set=a.308537662654046