Οι προσδοκίες στις σχέσεις
9 Δεκεμβρίου 2020
Να ωριμάσουμε στην παιδική μας ηλικία…
13 Δεκεμβρίου 2020

Είμαστε… καλλιεργούμε αυτό που είμαστε…

Δεν γινόμαστε θεραπευτές.
Ήρθαμε ως θεραπευτές. Είμαστε.

Μερικοί από εμάς συνεχίζουν να φτάνουν σε αυτό που είμαστε.

Δεν γινόμαστε αφηγητές.
Ήρθαμε ως φορείς των ιστοριών που εμείς και οι πρόγονοί μας ζήσαμε. Είμαστε.
Μερικοί από εμάς συνεχίζουν να φτάνουν σε αυτό που είμαστε.

Δεν γινόμαστε καλλιτέχνες. Ήρθαμε ως καλλιτέχνες. Είμαστε.
Μερικοί από εμάς συνεχίζουν να φτάνουν σε αυτό που είμαστε.

Δεν γινόμαστε συγγραφείς .. χορευτές .. μουσικοί .. βοηθοί .. ειρηνιστές. Ήρθαμε έτσι. Είμαστε.

Μερικοί από εμάς συνεχίζουν να φτάνουν σε αυτό που είμαστε.

Δεν μαθαίνουμε να αγαπάμε με αυτήν την έννοια. Ήρθαμε ως Αγάπη.
Είμαστε αγάπη.

Μερικοί από εμάς συνεχίζουμε
σε αυτό που πραγματικά είμαστε.

 ~ Clarissa Pinkola Estes

Ευχαριστώ: https://www.facebook.com/midwivesofthesoul/photos/1919613071531299