Ο αγώνας που κάνουμε μαζί
11 Φεβρουαρίου 2021
«Ο αληθινός τρόπος να ζεις σημαίνει να απολαμβάνεις κάθε στιγμή που περνάει και, κατ΄ουσίαν, στα καθημερινά πράγματα γύρω μας βρίσκεται η ομορφιά της ζωής» Laura Ingalls Wilder
16 Φεβρουαρίου 2021

Ταξιδιώτη, δεν υπάρχει δρόμος, φτιάχνεις το δικό σου μονοπάτι καθώς περπατάς

Ταξιδιώτη, τα ίχνη σου
είναι ο μόνος δρόμος, τίποτα άλλο.

Ταξιδιώτη, δεν υπάρχει δρόμος,
φτιάχνεις το δικό σου μονοπάτι καθώς περπατάς.

Καθώς περπατάς, φτιάχνεις το δικό σου δρόμο,
και όταν κοιτάς πίσω
βλέπεις το μονοπάτι
που δεν θα ταξιδέψεις ποτέ ξανά.

Ταξιδιώτη, δεν υπάρχει δρόμος,
μόνο το ξύπνημα ενός πλοίου στη θάλασσα.

Antonio Machado