Μια ιστορία φωτός
22 Ιουλίου 2021
Δεν είστε…είστε!!
25 Αυγούστου 2021

Καλλιτέχνης είναι ο άνθρωπος που μας συγκινεί με το έργο του, με το παράδειγμα ζωής του

Καλλιτέχνης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει προικιστεί με ένα ιδιαίτερο ταλέντο και δημιουργεί με καλαισθησία, ευρηματικότητα, φαντασία σε ένα τομέα της τέχνης. Είναι ο άνθρωπος που τιμά το ταλέντο του. Εκτιμά, τιμά και σέβεται τους συνεργάτες του όπως και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Είναι τέχνη να έχει κάποιος ένα ταλέντο και να μην αισθανθεί παντοδύναμος, αλλά να νιώσει ότι διαθέτει ένα δώρο το οποίο το μοιράζεται γενναιόδωρα. Τέχνη είναι επίσης το να μην επιζητά την εξωτερική λάμψη που θα τον κάνει με μαγικό τρόπο λαμπερό αλλά δημιουργεί με ουσία και αλήθεια αυτό που χρειάζεται. Το να μην αναζητά την δύναμη για να νιώσει δυνατός ή την αδυναμία για να της επιβληθεί ώστε να αντλήσει τη δύναμη, αλλά νιώθει δύναμη δημιουργώντας, εκτιμώντας και αγαπώντας αυτό που κάνει, είναι και αυτό τέχνη.  Όπως επίσης να μην χρησιμοποιεί ανθρώπους και πράγματα για να πετύχει το σκοπό του αλλά να ασκείται στην αναβολή της ικανοποίησης, ώστε να πετύχει αυτό που του κάνει καλό και τον υγιαίνει συναισθηματικά, πνευματικά, ηθικά, με προσπάθεια και κόπο, εκτιμώντας κάθε βήμα του.

Καλλιτέχνης είναι ο άνθρωπος που μας συγκινεί με το έργο του, με τη δοτικότητά του. Δεν είναι ο άνθρωπος που παίζει άριστα το ρόλο του γιατί αυτό το κάνει κι ένας υποκριτής. Άλλο υποκρισία και άλλο υποκριτική τέχνη. Δεν είναι υπεράνω του νόμου αλλά είναι συντονισμένος με τον εσωτερικό του νόμο. Είναι ο άνθρωπος που πείθει με το παράδειγμά του. Ένας κωμικός ηθοποιός που έχει εκπαιδευτεί να προκαλεί το γέλιο του κοινού, αν κάνει τους άλλους να λυπούνται με τον τρόπο που τους φέρεται, είναι κάποιος που έχει μάθει μεν καλά το μάθημά του, δεν είναι άνθρωπος όμως. Αν τους κακοποιεί, αν τους επιβάλλει τον δικό του τρόπο εξουσιάζοντάς τους, σημαίνει ότι χρησιμοποιεί το ταλέντο του ως όπλο και όχι ως δώρο. Όταν κάποιος νιώθει ευγνωμοσύνη για ό,τι του έχει χαριστεί και το οποίο καλλιεργεί, νιώθει τις ανάγκες των άλλων, τις συμμερίζεται, συνεργάζεται μαζί τους, κατανοώντας πως η ομαδικότητα είναι εκείνη που δημιουργεί ένα όμορφο αποτέλεσμα. Γνωρίζει πως το καθετί μας δίνεται ως ευλογία και δώρο και ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Όταν κάποιος έχει ένα ταλέντο, δεν εξουσιάζεται από αυτό νομίζοντας πως είναι παντοδύναμος ούτε εξουσιάζει άλλους, αλλά το υπηρετεί συνειδητοποιώντας ότι δεν έχουμε έρθει στη ζωή για να κατακτήσουμε αλλά για να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε.

Αγγελική Μπολουδάκη