Οι τρεις καταστάσεις του Εγώ
13 Απριλίου 2018
Τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν
14 Απριλίου 2018

Για να κάνεις μια επιθυμία σου να πετάξει…

Για να κάνεις μια επιθυμία σου να πετάξει, χρειάζεται ν’ αλαφρύνεις ένα στερεότυπό σου

Massimo Gramellini