Η ενοχοποίηση των παιδιών
25 Ιουλίου 2018
Να αντιμετωπίζουμε την εξασθένιση του φωτός με ηρεμία και να εκτιμάμε το φως
27 Ιουλίου 2018

Καταλαβαίνεις κάτι με ένα καινούργιο τρόπο

Αυτό είναι η μάθηση: ξαφνικά καταλαβαίνεις κάτι που καταλάβαινες σε όλη σου τη ζωή, αλλά με ένα καινούργιο τρόπο.

Ντόρρις Λέσσινγκ