Φιλία
21 Μαρτίου 2019
Οι πραγματικές σου αναζητήσεις σε ό,τι έκανε τις ώρες σου να περνούν σαν λεπτά όταν ήσουν παιδί
22 Μαρτίου 2019

Θέλω…

«Θέλω να σε αγαπώ χωρίς να σε πνίγω,
να σε εκτιμώ χωρίς να σε επικρίνω,
να σε ακολουθώ χωρίς να επεμβαίνω,
να σε προσκαλώ χωρίς να απαιτώ,
να σε αφήνω χωρίς ενοχές,
να σε κρίνω χωρίς μομφές
και να σε βοηθώ χωρίς προσβολές.
Αν μπορώ να έχω τα ίδια και από εσένα,
μπορούμε στα αλήθεια να συναντηθούμε και να ωφεληθούμε.»

Satir Virginia,  Ανθρώπινη Επικοινωνία, Δίοδος.