Τι εννοείς;
21 Ιουνίου 2019
Το πάθος του να μην σαγηνευτείς
21 Ιουνίου 2019

Τη μέρα που η γυναίκα θα μπορέσει να ερωτευτεί με τη δύναμή της

Τη μέρα που η γυναίκα θα μπορέσει να ερωτευτεί με τη δύναμή της και όχι με την αδυναμία της, όχι για να ξεφύγει από τον εαυτό της αλλά για να βρει τον εαυτό της, όχι για να παραιτηθεί αλλά για να επιβεβαιωθεί, μόνο τότε ο έρωτας θα γίνει για αυτήν, όπως και για τον άντρα, πηγή ζωής και όχι θανάσιμος κίνδυνος.

Simone de Beauvoir, Το δεύτερο φύλο, Μεταίχμιο