Η θετική στάση στον εαυτό μας και η αποδοχή της πορείας μας μάς γαληνεύουν
1 Μαρτίου 2018
Η αμυγδαλιά άνθισε
1 Μαρτίου 2018

Να ξαναρχίζεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή…

Γιατί η ζωή είναι ατελείωτη
και μπορεί κανείς να ξαναρχίσει και δυο φορές
– να ξαναρχίζει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή…

Τ.Λειβαδίτης