Η αλήθειά μας μέσα από τις ταυτίσεις μας
18 Οκτωβρίου 2019
Για να δυναμώσεις…
20 Οκτωβρίου 2019

Να εμπιστεύεσαι το δικό σου βλέμμα για σένα

Υποκείμεθα στο βλέμμα των άλλων.
Το βλέμμα των άλλων μάς αφαιρεί την ελευθερία, μάς ορίζει. Για τον άλλο είμαστε ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, έχουμε ένα χαρακτήρα. Αυτό το βλέμμα των άλλων είναι αντίθετο στην ελευθερία μας.

Γιάννης Σκαρίμπας

Ευχαριστώ: https://www.facebook.com/MikroKaraviBookstore/photos/a.798661356857663/2533788923344889/?type=3&theater