Σ’ αγαπώ σημαίνει
8 Φεβρουαρίου 2018
Μοναχικότητα ή μοναξιά
8 Φεβρουαρίου 2018

Οι άνθρωποι είναι δυνατοί όσο εκφράζουν μια δυνατή ιδέα και συνεργάζονται για αυτήν

Οι άνθρωποι είναι δυνατοί μόνο όσο εκφράζουν μια δυνατή ιδέα. Γίνονται αδύναμοι, όταν δεν την εμπιστεύονται.

Sigmund Freud