Άνοιξε το μυαλό σου, άνοιξε την καρδιά σου
1 Ιουλίου 2018
Είμαι εγώ
2 Ιουλίου 2018

Όταν δέχεσαι το παιδί που ήσουν κάποτε

Όταν δέχεσαι το παιδί που βρίσκεται μέσα σου, δεν σε απορρίπτεις.

Το κενό, που χωρά το παιδί που ήσουν κάποτε, γεμίζει.

Γονατίζεις για να αγκαλιάσεις αυτό το παιδί.

Κι όταν γονατίζεις, υψώνεσαι.

Αγγελική Μπολουδάκη