Μην εξιδανικεύεις, να εκτιμάς
2 Σεπτεμβρίου 2018
Φέρνεις κοντά σου ανθρώπους που εκτιμούν εάν τους εκτιμάς
2 Σεπτεμβρίου 2018

Καλοί τρόποι είναι η συμφιλίωση

Καλοί τρόποι είναι η συμφιλίωση της μεγάλης ιδέας που έχουμε για τον εαυτό μας με τη μικρή ιδέα που έχουμε για τους άλλους.

Μαρκ Τουαίην