Σεβασμός
15 Μαρτίου 2019
Εστίασε σε αυτό που θέλεις
15 Μαρτίου 2019

Να πιστεύεις σε σένα

Μην επιτρέπεις ποτέ σε κανένα να σου πει τι δεν μπορείς να κάνεις

Ευχαριστώ: https://www.facebook.com/pg/filosofia.simera/photos/?ref=page_internal