Τι προνόμιο είναι να είμαστε ζωντανοί, να σκεφτόμαστε, να απολαμβάνουμε, να αγαπάμε…
6 Μαρτίου 2019
Η στιγμή που γεννιέσαι είναι ζωή!
6 Μαρτίου 2019

Πιο χαρούμενοι αν δώσουμε δίκιο

Σκέφτομαι ότι θα είμαστε πιο χαρούμενοι αν δώσουμε:

“στο Σήμερα, 
στην Ημέρα, 
στην Ώρα, 
στη Στιγμή

δίκιο !”

H. Hesse