Αν είχατε βιώσει απόρριψη, με ποιο τρόπο συνδέεστε;
21 Φεβρουαρίου 2018
Τα καλύτερα
21 Φεβρουαρίου 2018

Σημαντικός για σένα είναι ο άνθρωπος

Σημαντικός για σένα είναι ο άνθρωπος εκείνος

που μπορεί να δει μέσα σου αυτό που δεν φανερώνεις σε κανένα.