Να επιθυμούμε τη δική μας ευτυχία
1 Μαρτίου 2019
Δέσμευση και αποδέσμευση
4 Μαρτίου 2019

Χωρίς παύση…

“Κοίταξε αυτό το τριαντάφυλλο, ανοίγει τριάντα φύλλα
και δεν ακούγεται ούτε ψίθυρος”.
“Για κοίταξε όμως το κόκκινο χρώμα του,
Αυτό δεν είναι μια κραυγή και μάλιστα χωρίς παύση;”

Λουδοβίκος των Ανωγείων