Πιο χαρούμενοι αν δώσουμε δίκιο
6 Μαρτίου 2019
Το είναι μας εξελίσσεται και μέσα από το “μαζί”
7 Μαρτίου 2019

Η στιγμή που γεννιέσαι είναι ζωή!

“Η Ζωή είναι η Ουσία, που δεν την αισθάνεσαι, δεν την διαισθάνεσαι, δεν τη θέλεις, δεν τη γνωρίζεις, αλλ’ απλώς τη δέχεσαι ανεπιφύλακτα, στην αποφασιστική στιγμή που γεννιέσαι.”

Γιώργος Σαραντάρης