Αποστάγματα σοφίας

“Οι γονείς πρέπει να γεμίζουν τόσο πολύ το απόθεμα αυτοπεποίθησης του παιδιού τους, ώστε ο υπόλοιπος κόσμος να μην καταφέρει ποτέ να το αδειάσει.”
Alvin Price

«Το πιο όμορφο, το πιο δύσκολο και το πιο μακρύ ταξίδι, είναι το ταξίδι από τα μάτια του ενός στα μάτια του άλλου».
Κωστής Μοσκώφ

«Κάθε πρόβλημα έχει ένα δώρο για σένα στα χέρια του.».
Richard Bach