Συναισθηματικές εξισώσεις
30 Ιανουαρίου 2020
Μη βάζετε ταμπέλες στα παιδιά σας, γιατί τις πιστεύουν
31 Ιανουαρίου 2020

Καρδιά και μυαλό…

-Καρδιά, εσύ κι εγώ έχουμε τις διαφορές μας, αλλά όταν συνεργαζόμαστε, είμαστε ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΙ!

Καρδιά;